Ansøgning Arven efter Peder Hansen

Arven efter Peder Hansen
Bestyrelsen er bemyndiget til at anvende renterne samt 5% af hovedstolen til kulturelle formål og byforskønnelse pr. år.

revieret skema jan 2018
Bestyrelsen skal ved beløb over kr.: 50.00,- indkalde til hørings mødel for foreningens medlemmer
Midler kan søges hele året uden beløbsgrænse, se dog ovenstående, omkring større end 50.000 kr.

Bestyrelsen vælger ved flertalsafstemning, hvilke ansøgninger der skal honoreres.
Bestyrelsen kan afvise ansøgningerne, hvis bestyrelsen finder, at de ikke overholder
kriterierne.
Bestyrelsen har mulighed for selv at finde anvendelse for midlerne, uden forudgående skriftlig ansøgning, såfremt at de anvendes indenfor de nævnte kriterier.
Såfremt midlerne for et indeværende ansøgningsår ikke anvendes, kan disse ikke overføres til anvendelse det efterfølgende år. Ansøgningsåret følger kalenderåret.

De tildelte midler fra en godkendt ansøgning, skal anvendes inden for 12 måneder fra tilsagnsdatoen. Såfremt tidsfristen overskrides bortfalder tilsagnet og der skal ansøges på ny.

Ansøger vil kunne forvente svar på ansøgningen indenfor 30 dage efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsskema fås hos bestyrelsen eller download