BIRGITTEGÅRDEN, RØD STUE: Birgittegårdens Venner, Luciaoptog af Thorstrup Skoles Kor

tidspunkt: 
14:00 - ?