Energibesparelser

Få tilskud til dine energiforbedringer

For at støtte en miljørigtig udvikling er fjernvarmeselskaberne i Varde Kommune gået sammen og tilbyder nu tilskud til energibesparende tiltag i hjemmet. Dermed kan du få et kontant tilskud til mange af de energiforbedringer, du kan lave derhjemme. Tilskuddet er uafhængigt af Energistyrelsens tilbud om tilskud.

Energibesparelsen fastsættes ud fra de standardværdier, som Energistyrelsen anvender.

Eksempler på energisparetiltag:

·         Udskiftning af vinduer
·         Ekstra isolering
·         Udskiftning af oliefyr til fjernvarme, jordvarme, solvarme eller luft/luft varmepumpe
·         Udskiftning af fjernvarmeunit
·         Udskiftning af varmtvandsbeholder
·         Udskiftning af radiatorventiler, f.eks. manuelle ventiler til termostatventiler (evt. med forindstilling)
·         Udskiftning af cirkulationspumper
 

HUSK !  aftalen skal være indgået før selve udskiftningen udføres.