Historik

Etablering af Sig Fitness


 Arbejdsgruppen består af:
(forrest fra venstre) Bente Callesen, Pia Mølholm, Tina Balling, (midterst fra venstre) Jan Jensen, Helene Larsen, Terkild Bruun, Heino Mølholm, (bagerste fra venstre) Bjarne Eg, Anette Ipsen, Arne Callesen, samt Inga Frederiksen (ikke afbilledet)

Fra januar 2010 til januar 2011 har en arbejdsgruppe arbejdet med at få etableret et fitness center i Sig. Ideen opstod på nogle møder, hvor byens voksne og unge skulle forholde sig til, hvordan Sig bliver et godt sted at være barn og ung i. Da byens Andelskasse lukkede pr. 1.1.10 opstod muligheden for at anvende bygningen til fitnesscenter. Andelskassen Varde donerede bygningen på Vardevej 39 til STIF, som lejer den ud til Sig Fitness. 
For at kunne anvende lokalerne til fitnesscenter krævede det ombygning/renovering. Desuden skulle der indkøbes træningsudstyr og maskiner, samt uddannes instruktører. Derfor arbejdede arbejdsgruppen intenst med at skaffe de nødvendige økonomiske midler. Med støtte fra fonde, borgerforeningen, sponsorer, bidrag fra lokalbefolkningen, samt lån ved DGI/DIF, åbnede Sig Fitness pr. 1.2.11.

Formålet med Sig Fitness er:

  • At skabe et fælles hus, hvor alle aldersgrupper kan træne, for derved at højne sundheden både på det sociale/psykiske plan og det fysiske plan.

  • At skabe et fælles samlingssted, der gør det attraktivt at bo i Sig, samt eventuelt kan være medvirkende faktor til øget bosætningen. 

  • At skabe et motionstilbud, som kan supplere det eksisterende foreningsliv.

  • At skabe et motionstilbud som appellerer til borgere, som ikke benytter sig af det øvrige foreningsliv.

  • At unge, som ophører med gymnastik og fodbold i teenageårene, sikres en alternativ mulighed for at være fysisk aktiv sammen med kammeraterne.

  •  At der skabes et lokalt tilbud, hvor byens pensionister kan træne forebyggende

Billede af instruktørerne fra åbningsdagen den 29.1.11