Information

 Information

Sig Varmeværk a.m.b.a. er et forbrugerejet fjernvarmeværk.
Varmeværket blev etableret i 1965 og forsynede i starten 40 forbrugere. I dag forsynes 301 forbrugere med varme og varmeværket dækker cirka 95 % af varmeforbruget i
Sig.
Først blev der fyret med svær fuelolie. I 1986 gik man over til naturgas på kedler, og siden 1995 har værket været et decentralt kraftvarmeværk drevet med en naturgasmotor. 
Den daglige drift varetages af en varmemester.
Alle forbrugere afregnes via energimåler.
Selv om der afregnes pr. energimåler, er det for fællesskabets skyld vigtigt, at alle forbrugere tilstræber så god afkøling som muligt. Lav returtemperatur mindsker varmetabet i returledningerne og giver en væsentlig bedre udnyttelse af varmen i vekslerne på værket.

Normalforbruget er fra 0,10 til 0,14 MWh pr. opvarmet m2 pr. år, incl. varmt vand. Hvis dit forbrug ligger væsentlig herover, er der måske grund til at undersøge hvorfor.
Forbruget afregnes som en fast afgift pr. forbruger og en forbrugsafhængig afgift pr. MWh.

Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.

Forbrugerne betaler a'conto 10 månedlige rater, som forfalder fra september til juni. Årsopgørelsen afregnes i september måned.
Betaling kan foretages i Thorstrup Andelskasse reg. nr. 7726  kontonr. 400257-5 eller via Pengeinstitutternes betalingsservice, PBS.

Såfremt reparationer nødvendiggør aftapning af varmeanlæggets rørsystem eller brydning af målerplomberingen, skal dette straks meddeles varmeværket.
Man er velkommen til at kontakte varmeværket, hvis der er spørgsmål eller problemer i forbindelse med varmeforsyningen.

Sig Varmeværk har indgået en driftsaftale med Din Forsyning A/S. Din Forsyning varetager derfor den daglige drift af varmeværket, mens bestyrelsen stadig har den overordnede ledelse af selskabet og dets anliggende. 

Kontakt:

tlf. 74 74 74 74.    Mail

 

SIG VARMEVÆRK a.m.b.a.
Sct. Gertrudsvej 6B
Sig

6800 Varde