Kontakt

Kontakt www.sig.dk

Emne

Navn / Mail 

Telefonnummer

Sig.dk Jan Rasmussen 25 13 35 90
Driftgruppen for Sig.dk fogs.sig@gmail.com 5132 6207 Grethe Hansen
     
     
Klubhuset Bodil Als 2423 4125
     
Sig Vækst sigvaekst@gmail.com  
1. Sct. Gertrud Trop Martin Fallesen 22 89 49 10
Birgittegårdens Venner Kirsten Overlund 4026 4393
     
Lokaludvalget Torben Frederiksen 75 26 45 75
Nørholm Vandmøllelaug Magne Andersen 75 22 49 27
     
STIF Egon Julius 2011 4248
Sig Badmintonklub Jørn Jørgensen 75 26 44 68
     
Sig Billard klub Jan Toft 4030 8283
Sig Borgerforening Paul O'Connor 60 40 96 27
     
Sig Hotel    
     
Sig Rytterklub Mona Lewandowska 75 26 14 44 / 60 94 21 43
Sig Tennisklub Elvig Schröter 40 19 42 80
     
Sig Varmeværk Varmemesteren 75 26 43 53
Sig Juniorklub Merete Bonnén Jensen 30 32 04 41
     
Familie og Samfund Sonja Yndgaard 74 78 27 01 / 21 76 61 32 
     
Sognearkiver Svenning Olesen 7526 4290
Sognearkivet Hans Jørgen Gammelgaard 2395 6214
Thorstrup Jagtforening Jens Terkildsen 75 26 40 95 
     
Thorstrup Menighedsråd Merethe Andreasen 75 26 42 42
Thorstrup Skole Thorstrup Skole 7994 8820 / 6126 1712
Sig United Sig United  
Meddeler til JV er Tina Stald 30 22 46 67