Ordensregler

Ordensregler og retningslinjer i Sig Fitness

 

Medlemskab

Hos Sig Fitness er alle velkommen fra 8. klasse og opefter. 
Personer under 18 år skal have forældre eller værges underskrift ved indmeldelse.  

Kontingent og nøglebrik

Kontingentet er afhængigt af den valgte abonnementstype.

Ved hver opstart betales 150 kr. for en personlig nøglebrik. Ved beskadigelse eller bortkommen nøglebrik, betales for at få en ny.

Medlemmet forpligter sig til at kontakte Sig Fitness ved mistet nøglebrik.

Medlemskabet og nøglebrikken er personlige og må ikke benyttes af andre, ligesom medlemmer ikke må lukke ikke medlemmer ind på deres nøglebrik. Dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning, uden refusion af indbetalt kontigent.

Betaling og betalings-misligholdelse

Når din betalingsperiode udløber, deaktiveres nøglebrikken. Derfor er det vigtigt, at få fornyet kontingentet inden denne udløber, på denne måde undgår du at skulle betale for nøglebrikken påny.

Opsigelse

Man regnes for udmeldt, når kontingentet ikke er betalt. I tilfælde af f.eks. sygemelding, graviditet, ferie, flytning mm., kan kontingentet ikke refunderes.

Ansvar
Al træning foregår på medlemmets eget ansvar

Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger

Medlemmets oplysninger bruges ved oprettelse af medlemskabet, og opbevares strengt fortroligt, så længe medlemskabet løber. Derefter makuleres disse.

Regler i Fitness centret

Alle medlemmer skal have en instruktion i brugen af maskinerne af en Sig Fitness-instruktør inden træningen påbegyndes. I forbindelse med træningen skal der benyttes indendørs sko og sportstøj.

Omklædning skal ske i centrets omklædningsrum.

Du er forpligtet til at efterlade udstyr og øvrige faciliteter i samme stand og på samme sted, som da de blev taget i brug. Sæder og greb rengøres med sprit og papir efter brug.

Fitnesscentret er røg og alkoholfrit. Der må ikke indtages euforiserende stoffer, kosttilskud eller andre forbudte stoffer før, under og efter træningen. Brug af nævnte midler medfører øjeblikkelig bortvisning, og den betalte kontingent refunderes ikke.

Brug af talkum er ikke tilladt.

Der må ikke tages billeder under træning. MP3 eller telefon med headsæt til brug for musik må gerne anvendes.

Spædbørn er velkomne, blot de sidder i autostol eller medbringes i lift.

Værdigenstande opbevares på eget ansvar.

Doping

Medlemmer af Sig Fitness er forpligtet til at lade sig dopingteste på forlangende af uvildige repræsentanter. Ved en positiv dopingprøve vil medlemmet blive udelukket fra træning hos Sig Fitness i 2 år og indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Nægter et medlem at lade sig dopingteste uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve.

Sig Fitness er medlem af Anti-Doping Danmark og følger reglerne herfor.

Mulighed for indflydelse

Husk at du altid har mulighed for at få indflydelse ved at møde op og bruge din stemmeret til den årlige generalforsamling.

Du er også meget velkommen til at give din mening til kende og komme med ønsker til nye tiltag i ris og ros kassen.

Åbningstider

Alle ugens dage kl. 05.00 – 22.30

Ændringer
Alle væsentlige informationer vil blive opslået i Fitnesscentret og www.sig.dk – Sig Fitness