R Ø D Stue Birgittegården venner - afholder generalforsamling KLIK for Info

tidspunkt: 
19:00 - 22:00

   Dagsorden  i følge

VEDTÆGTERNE

 Dagsorden til generalforsamling  kl.: 19:00

1        valg af dirigent

2        valg af stemmetællere og referent

3        fremlæggelse af bestyrelsens

         beretning til orientering

4        fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5        indkomne forslag

      (skal være formanden i hænde senest den

        13. januar 2019)

6        fastsættelse af kontingent

7        valg til bestyrelsen består af

Jens Ole        er   i k k e   på valg

Maren           er   på valg modtager valg

Kirsten          er   i k k e   på  valg

Hanne           er   i k k e   på  valg 

Lizzie              er   i k k e   på valg

       Inger-Marie   er på valg  modtager valg

      Anny Nielsen  er på valg  modtager i k k e  valg

8.  valg af 1 suppleant for 1 år(Else Petersen,

      modtager valg)

9   valg af 2 revisorer for 1 år(Karen Olesen & Evald

     Johnsen  modtager valg )

                                          10 -eventuel