Sig Borgerforening

 

  Den  20. december 2017  Kære Sig-borgere.!

 Der har været en uvished omkring Borgerforeningens snerydningsordning, så derfor kommer

der her et samlet svar til alle jer Sig-borgere.

Igennem Borgerforeningen har vi en snerydningsordning. Vi har i forrige weekend ryddet hele byen,

men fremover vil kosten blive hævet ved hustande, der ikke har betalt for snerydningsordningen.

Samtidig vil jeg slå fast, at det er en snerydningsordning og ikke en saltningsordning, men vi salter i

det omfang, det er muligt og der tid og råd til.

Hvis der ikke er saltet og tilfældet er, at det sner så meget, at fortovene bliver sneet til hurtigere

end Borgerforeningen kan følge med til at rydde sne, har man selv ansvaret for at rydde eller salte sit fortov.

Borgerforeningens forsikring har ikke ansvaret og det er heller ikke Borgerforeningens forsikring,

der dækker, hvis fortorvet ikke er forsvarlig.

Borgerforeningen vil rigtig gerne rydde for sne rundt i byen så det er sikkert for alle at færdes på fortovene.

Vi kører ud, så snart sneen falder, så der hurtigst muligt er ryddet for sne. 

Såfremt der stadig er nogle, for hvem reglerne er uklare bedes I henvende Jer til mig, Paul -

Borgerforeningsformand, så skal jeg forsøge at besvare jeres spørgsmål. Henvendelse kan ske telefonisk 60409627. 

God Jul til Alle

Velkommen til
Sig Borgerforening

Arbejdet i Borgerforeningen består bl.a af:

- Varetager medlemmernes interesser i lokalområdet
- Koordinerer opgaver til Varde Kommune, bl.a.
  lokalplaner, containerordninger, trafik, belysning
- Tager initiativ til opførelse af boliger
- Står for snerydningsordningen
- Sørger for vedligeholdelse af legepladsen ved
  varmeværket
- Sørger for blomsterdekorationer på Vardevej
- Sørger for julebelysning på Vardevej
- Afholder: Fastelavnsfest
- Sct. Hans Aften 
- Julearrangement
- Uddeler midler til kulturelle formål og byforskønnelse fra Arven efter
  Peder Hansen.

Har du forslag, eller er du selv interesset i at komme med i bestyrelsen
er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne