Sig Borgerforening

 

Velkommen til
Sig Borgerforening

Arbejdet i Borgerforeningen består bl.a af:

- Varetager medlemmernes interesser i lokalområdet
- Koordinerer opgaver til Varde Kommune, bl.a.
  lokalplaner, containerordninger, trafik, belysning
- Tager initiativ til opførelse af boliger
- Står for snerydningsordningen
- Sørger for vedligeholdelse af legepladsen ved
  varmeværket
- Sørger for blomsterdekorationer på Vardevej
- Sørger for julebelysning på Vardevej
- Afholder: Fastelavnsfest
- Sct. Hans Aften 
- Julearrangement
- Uddeler midler til kulturelle formål og byforskønnelse fra Arven efter
  Peder Hansen.

Har du forslag, eller er du selv interesset i at komme med i bestyrelsen
er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne