S.T.I.F.

STIF GENERALFORSAMLING 2021

Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 13. oktober 2021 kl 19 i klubhuset.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2) Bestyrelsens beretning samt tanker og ideer for det kommende år.
3) Kasseren fremlægger revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4) Fremlæggelse af budget.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg:
a) Valg af næstformand (modtager genvalg)
b) Valg af 3. bestyrelsesmedlem
c) Valg af 2 suppleanter
d) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7) Evt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Sendes til info.stif@gmail.com

 


Formand:
Egon Julius
2011 4248
Send mail

Næstformand:
Luise Ravn Andersen
2065 4152
Send mail


Kasserer:
Vita Ladefoged
2440 7390
Send mail

 

Fodbold:
Morten Schmidt Nørgård
20537447
Send Mail

 

 Gymnastik:
Helle O'Connor Due Jensen
2156 3704
Send Mail

 

Arangement-udvalg:
Marianne Thomsen
2614 9456
      Send mail     

Krocket:
Carsten Marcher
2361 8964
Send mail

Fun4thebody:
Connie Tved Lauridsen
2984 9214
Send mail

Volleyball:
Inge Wind
6139 5070
Send mail

Svømning:
Jens Kyhn
7526 4545
Send Mail

Floorball:
Jesper Andersen
2248 2515
Send mail

Pr-udvalg:
Tina Andersen
2067 9314
Send mail

STIF vedtægter

 

 

Referater:

2019-01-16

2019-04-09

2019-08-26

2019_Generalforsamling

 

  •