S.T.I.F.

STIF generalforsamling 2022

Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 12. oktober 2022 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2) Bestyrelsens beretning samt tanker og idéer for det kommende år
3) Kassereren fremlægger revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4) Fremlæggelse af budget.
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg

a) Valg af formand (modtager genvalg)
b) Valg af næstformand (modtager genvalg)
c) Valg af 3. bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)
d) Valg af 2 suppleanter
e) Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant

7) Evt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Sendes til info.stif@gmail.com
 

 


Formand:
Egon Julius
2011 4248
Send mail

Næstformand:
Luise Ravn Andersen
2065 4152
Send mail


Bestyrelsesmedlem:
Louise H. Johnsen
4082 4757
Send mail

 

Fodbold:
Morten Schmidt Nørgård
20537447
Send Mail

 

Gymnastik:
Marlene Lodahl Frøkjær
27207219
Send Mail

 

Arangement-udvalg:
Marianne Thomsen
2614 9456
      Send mail     

Krocket:
Carsten Marcher
2361 8964
Send mail

Fun4thebody:
Connie Tved Lauridsen
2984 9214
Send mail

Volleyball:
Inge Wind
6139 5070
Send mail

Svømning:
Jens Kyhn
7526 4545
Send Mail

Floorball:
Jesper Andersen
2248 2515
Send mail

Pr-udvalg:
Tina Andersen
2067 9314
Send mail

     
 

Kasserer:
Vita Ladefoged
2440 7390
Send mail
 

Årsberetninger 2021/22

  • Uploades snarest...
  •  

Regnskab 2021/22

  • Uploades snarest
  •  

STIF vedtægter

 

 

 

 

  •