S.T.I.F.

Ekstraordinær generalforsamling i STIF 2018

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 i klubhuset.

Punkter:

1. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetæller

2. Behandling af indkomne forslag

a. Forslag til nye vedtægter

3. Valg

a. Valg af formand (modtager ikke genvalg)
b. Valg af næstformand
c. Valg af kasserer
d. Valg af 2 suppleanter
e. Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant

4. Godkendelse af afdelingsformænd

5. Evt.

Forslag som ønskes behandlet på ekstra ordinær generalforsamling skal være formanden annevibekek@hotmail.dk  i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 
Følg disse links for at se nuværende vedtægter, forslag til nye vedtægter samt regnskab:
 

Formand:
Vibeke Kristensen
Hybenvangen 6, Sig
6800 Varde
2637 2229
Send mail

Næstformand
Egon Julius
Ølgårdsvej 9, Sig
6800 Varde
2011 4248
Send mail

 


Kasserer:
Vita Ladefoged
Agnetevej 12, Sig
6800 Varde

2440 7390
Send mail

 

Fodbold:
Jan Petersen
Lykkebjergvej 68
6800 Varde
23410114

Send Mail

 

 Gymnastik:

  Marianne Ølgod

Amalievej 10
6800 Varde
22 33 35 50
Send Mail

Arangement-udvalg:
Marianne Thomsen
Bæktoften 7, Sig 
6800 Varde
xxxx xxxx
      Send mail     

Kroket:
Hans Simon Pallesen
Kærhøgevej 49
6800 Varde

5086 1926
  Send mail

Ledig:
xx
xx, Sig
6800 Varde
xx
Send mail

Volleyball:
Tove Holm Andersen
Agnetevej 8, Sig
6800 Varde
2080 1878
Send mail

 

Svømning:
Jens Kyhn
P.O.Pedersensvej 13, Sig
6800 Varde
7526 4545
Send Mail

 

Fun4thebody:
Connie Tved Lauridsen
Liljebrovej 2, Sig
6800 Varde
2984 9214
Send mail

Pr-udvalg:
Tina Andersen
Pramstedvej 21
6800 Varde
2067 9314
Send mail