Vandmøllens historie

Nørholm Vandmølles historie i uddrag.

Vandmøllen har altid været tilknyttet herregården Nørholm, som i tidligere tid har været et befæstet borganlæg. Nørholm Vandmølle ligger ca. 200 meter øst for gården. Hvornår møllen er opført, vides ikke, men den er antagelig fra den tidlige middelalder.
Den nævnes første gang i 1406 i en retssag sammen med borgen, hvor borgen i tildømtes kronen ved dronning Margrethe I, mens vandmøllen dømtes dels til kirken og dels til skattejord til kronen. Der nævnes også at begge er opført for længe siden. Ligeledes var gældende, at blev Nørholm og møllen stående herefter, var det ikke af nogen ret, men af dronningens nåde.
I 1524 lykkedes det Nørholms ejere at tilbagekøbe jorden fra kronen og således igen at blive ejer af grunden, hvorpå såvel godset som møllen ligger. I 1683 nævnes, at møllen har to underfaldsvandhjul med en diameter på 7 alen (4,3 meter) og to kværne, samt at vandet kommer fra Varde å, og at den maler både sommer og vinter"og fattes ingen tid vand".
Møllens opland var ganske stort, idet den malede for 215 gårde og 41 huse omfattende i alt 6.593 tdr. land. I møllen er bevaret en bjælke med inskriptionen opbygt 1792.
Antagelig er der nærmere tale om en ombygning af møllefunktionen, idet der i 1796 anføres, at møllen nu har fået indlagt grubbe- og pilleværk. i 1896 nævnes, at møllen og sluseværket forbedres, samt engene drænes.

Omkring 1916 installeres en turbine, som erstattede det ene underfaldshjul og leverede elektricitet til sognets elektricitetsværk i Thorstrup.

Ved møllen var der tillige en smedje, en overgang også et bageri, sidst nævnte ophørte år 1900. og disse aktiviteter udgjorde et naturligt samlingssted for egnens bønder. De mange veje, der førte til møllen, er bevaret og flere af dem henligger urørte i den store fredede Nørholm Hede umiddelbart syd og øst for møllen.

Møllen var i øvrigt den største i det tidligere Ribe Amt. I forbindelse med udvidelsen af Karlsgårde Vandkraftstation under 2. Verdenskrig blev Varde å gennem en 10 km lang kanal fra Ansager forlagt til Karlsgårde sø, således at Varde å fra 1945 ikke længere afgav vand til møllen.
Siden da har møllen stået uvirksom hen med sin bygning og mølleriinventar, men omhyggelig vedligeholdt af Nørholms ejere. Møllen er bygningsfredet. Nu ændres forholdene imidlertid radikalt, idet Karlsgårde Vandkraftstation nedlægges og Varde åens vand føres tilbage til sit oprindelige løb, udrettede åslyngninger genetableres og vandmøllens tidligere forsyningskanal genskabes, hvilket gør det ønskeligt også at genskabe forholdene ved og i møllen.

 

Genindvielsen af Nørholm Vandmølle

Søndag d. 15/8 - 2010 var begunstiget at dejligt sommer vejr.
Lige fra morgenstunden 
strømmede folk til, da der var fri adgang
har vi ikke nogen overblik over hvor mange 
der var dagen igennem,
men et forsigtig skøn lyder på mellem fem og seks hundrede.

På gårdspladsen var opsat et stort festtelt med plads til de mange gæster.
Der kunne 
købes drikkevarer, pølser, is m. m..
Den musikalske underholdning stod '
Fens' for.
De spillede også til folkedansen bagefter.

Kl. 13.00 blev der budt velkommen af formand Magne Andersen,
Godsejer Karl Nielsen 
fortalte om den historiske baggrund for projektet.
derefter holdt borgmester Gylling Haahr 
tale og lykønskede med det
flotte resultat. Der lød også pæne ord  fra folketingsmedlem
Hans Kr. Thoning. Borgmesteren klippede snoren til møllen og satte
derefter møllen 
igang.  Det skete under klapsalver fra den store
folkemængde.

Resten af dagen bød på musik og Ølgod folkedansere gav en flot opvisning af dans.

Møllelauget takker for den store tilslutning, der var med til at gøre dagen til en vi sent vil glemme.