VBU Reglement (uddrag)

 

§ 5.  Holdturneringer (Uddrag af komplet reglement)

             

   

Stk. 1  VBU udmelder hvert år følgende holdturneringer jf. § 5.

Vestserien, kegler distance 2 x 500 og 2 x 400 point                                      VBU-serien, kegler distance 400 point                                                            Serie 1, kegler distance 300 point                                                                  Serie 2, kegler distance 200 point                                                                   Serie 3, kegler distance individuel snit x 30 + 30 point                                    Pensionistserien, kegler distance individuel snit x 30 + 30 point  

Stk. 2  VBU forpligtiger sig til, at alle hold får minimum 18 kampe og maksimalt 24 kampe.

Stk. 3  Tilmelder en klub flere eller færre hold (ekskl. Serie 3 og Pensionistturneringen) end de, som resultatmæssigt skal indplaceres i serierne, eller hvis en klub for første gang stiller hold, eller et hold styrkemæssigt er blevet forringet/forstærkes inden sæsonstarten, indplaceres holdet således:

Startsnit max.  9,00 Serie 3                                                                        Holdgennemsnit  0,00 – 6,99 Serie 2                                        Holdgennemsnit  7,00 – 10,99 Serie 1                                                        Holdgennemsnit  11,00 – 13,99 VBU-serien                                    Holdgennemsnit  14,00 – Vestserien

Stk. 4  Turneringslederen kan i særlige tilfælde grundet sportslige hensyn til de øvrige hold i serien, indplacere tilmeldte hold fra en klub i en anden serie, hvis holdet styrkemæssigt er blevet væsentlig forstærket/svækket i forhold til sidste sæsons resultat for holdet.

Stk. 5  En spiller kan ikke deltage i flere holdturneringskampe end der er programsat spillerunder til (ekskl. eventuelt slutspil og Serie 3 og Pensionist turneringen). Turneringslederen kan give dispensation.

Stk. 6  Spillerne på holdene stiller op efter års gennemsnittet. Såfremt to eller flere spillere på holdet har samme års gennemsnit, er rækkefølgende resten af sæsonen den som man stillede op med i første kamp.

Stk. 7  Møder et hold ikke fuldtalligt op, spiller de fremmødte som nr. 1, 2 og 3. Mindst 3 spillere skal møde op for et hold

Stk. 8  En spiller der er placeret på et for lavt rangerende hold, må aldrig rykke ned. Gælder også for spillere som spiller i en anden union

Stk. 9  Et hold må ikke forstærkes med en spiller fra et højere rangerende hold, såfremt vedkommende har et større startbogs snit, end holdets indplaceringssnit jf. stk. 3.

Stk. 10 I de sidste 4 spillerunder må et hold ikke anvende spillere fra et højere rangerende hold. VBU’s turneringsleder kan dog dispensere for denne regel.

Stk. 11  Et hold kan frasige sig retten til oprykning grundet frafald i spillematerialet. Holdet indplaceres i den efterfølgende sæson efter stk.3.

Stk. 12  Et hold der frasiger sig retten til oprykning kan i den efterfølgende turnering ikke blive puljevinder.

Stk. 13  I holdturneringerne for VBU-serien, Serie 1 og Serie 2 kan der ske op/nedrykning.

Stk. 14  I Serie 3 kan kun spillere, der har et lavere startbogs snit end 9,00 deltage.

Stk. 15  Pensionistserien afvikles som en åben turnering med hold af 3 spillere, som kan tilmeldes uden snitbegrænsninger. Serien er en samlet pulje uden op/nedrykning, hvor hver enkelt spiller har sin egen fastsatte distance.

Stk. 16  Holdturneringer afvikles generelt på følgende dage og tidspunkter.

Vestserien - torsdag kl. 19.30                          VBU serien - torsdag kl. 19.30        Serie 1 - onsdag kl. 19.30                               Serie 2 - tirsdag Kl. 19.30            Serie 3 - onsdag kl. 19.30                               Pensionistserien - mandag og onsdag eftermiddag   

Kos 2017