Forsiden

Se kalenderen på forsiden, den bliver opdateret hver mandag af driftsgruppen for Sig.dk.

bl.a. ud fra de notater der er/bliver indskrevet i kalenderbogen i Rød Stue på Birgittegården

Venligst skriv telefonnr. ved reservation i kalenderbog

Du kan også sende info om møder til vores mail 

  
Under Thorstrup Menighedsråd  / Gudstjenester  -  kan du se  hvor & hvornår de finder sted !


   Nyt fra Menighedrådet August 2017

I forbindelse med fjenelse af mandskabshuset, er der fundet nogle gamle gravsten

Sammen med museet er nogle af dem, der fortæller en historie om mennesker der har levet i sognet, blevet udvalgt til fredning og vil blive plaseret på et område nord for kirken, hvor der etableres en " anonym" gravplads i løbet af efteråret

I oktober er der stor  reformationsfejring og folkemøde i Ribe fra torsdag den 12.  til  søndag den 15. oktober

i anledningen af  500 år for Luther`s reformationen

se yderligere på     www.folkemoedeiribe.dk 

I Varde provsti er der bl.a. en reformationsfest den 19. august, med rundtur til nogle af kirkerne i omådet.

Se yderligere på    www.varde-kirke.dk

  se kalenderen på forsiden af Sig.dk - for gudstjeneste i Tambours have den 27. agust kl.: 14:oo

Med venlig hislen

Merethe Andreasen

 


 


HHST står for Hodde, Horne, Sig, Tistrup.

Her på egnen har man fokus på frivillighed, og i denne video kan du
se borgerne samlet en særlig sommeraften i 2016.