Forsiden

Se kalenderen på forsiden, den bliver opdateret hver mandag af driftsgruppen for Sig.dk.

bl.a. ud fra de notater der er/bliver indskrevet i kalenderbogen i Rød Stue på Birgittegården

 

Venligst skriv telefonnr. ved reservation i kalenderbog

 

 Du kan også sende info om møder til vores mail 

 Nyt fra menighedsrådet.

Det nye menighedsråd er kommet i arbejdstøjet og vi ser frem til et godt arbejdsår.

Lige inden jul blev blytaget på sydsiden af kirken lagt om. Det havde forskubbet sig i stormen i december 2015. Heldigvis betaler forsikringen. Stilladset nåede lige at blive taget ned, så vi kunne nyde belysningen af kirken op til jul. Vi har fået ny LED-belysning, som medfører en besparelse i strøm.

Vi har i det forløbne år fået installeret nyt styresystem for varmen i kirken. Der har været visse indkøringsvanskeligheder således, at der nogle gange har været meget varmt og andre gange ret koldt. Det skulle gerne være i orden nu. Også det har medført en stor besparelse i strømforbruget.

Musikalsk legestue har afsluttet sin sæson. Der har været en god deltagelse, dejligt når så mange støtter op om et arrangement. Stor tak til Kjerstine og Maja for deres indsats i den forbindelse.

I februar og marts afholdes babysalmesang. Roma Korbas og Maren Søndergård vil lede det.

Første gang bliver 2. februar og derefter følgende 4 torsdage, dog ikke uge 7.

Fastelavnssøndag 26. februar er der børnegudstjeneste i Thorstrup Kirke kl. 13.30. Vi håber rigtig mange udklædte børn med forældre vil deltage.

Til april er det 25 år siden Finn kom til Thorstrup kirke. Det skal fejres. Sammen med Horne vi der blive afholdt et ”åbent hus” arrangement i præstegården. Mere om det senere.

 

På menighedsrådets vegne

Merethe Andreasen


Hej medlemmer af Thorstrup Jagtforening.
 
Generalforsamling holdes tirsdag d. 7. februar kl. 19.30 Yderikvej 15.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært til et stykke mad med kaffe, øl og vand.
Derefter en jagtfilm.
 
Ræveregulering afholdes lørdag d. 4. februar kl. 9.00. Mødested Yderikvej 15.
Det forventes at vi er færdig ved middagstid. 2 såter.
 
Ræveregulering igen lørdag d. 25. februar kl. 9.00. Mødested Yderikvej 15.
Denne dag 4 såter og gule ærter efter jagten.
 
Husk at medbringe hunde, gerne 5 – 6 stk, ring evt. på forhånd til Søren 51602751
 
Venlig hilsen og på gensyn
Thorstrup Jagtforening.

 

 

 

 


 

 


 

HHST står for Hodde, Horne, Sig, Tistrup.

Her på egnen har man fokus på frivillighed, og i denne video kan du
se borgerne samlet en særlig sommeraften i 2016.