Forsiden

Se kalenderen på forsiden, den bliver opdateret hver mandag af driftsgruppen for Sig.dk.

bl.a. ud fra de notater der er/bliver indskrevet i kalenderbogen i Rød Stue på Birgittegården

Venligst skriv telefonnr. ved reservation i kalenderbog

Du kan også sende info om møder til vores mail 

 


 

Sportsfesten 2017

Starter onsdag d. 07. juni til og med søndag d. 11. juni

 


2. pinsedag vil der være kirkegårdsvandring efter gudstjenesten.

Finn vil fortælle om selve kirken og Karl Villy vil vise rundt på kirkegården og svare på spørgsmål.

Den nye kirkegårdsplan er så småt ved at tage form, så kom og se, vad der sker.

Merethe Andreasen

Mail: 75264242@mail.dk


HHST står for Hodde, Horne, Sig, Tistrup.

Her på egnen har man fokus på frivillighed, og i denne video kan du
se borgerne samlet en særlig sommeraften i 2016.