Forsiden

 

 

 

Dette info møde berør også dig, så defor opfordres du til at,

deltage i  dette informøde som er indkaldt af

ENERGINET . DK  og MILJØ-OG FØDEVAREMINISTERIET

mødet afholdes Torsdag den 19 april kl.:

19 - 21 i Varde Fritidscenter Varde

 ( den annoncerede dato den 18. er ikke korrekt )

d e t   e r   d e n   1 9.   a p r i l

 

Se kalenderen  for mange

gode arrangementer  du   b ø r   deltage i !

 


Gå ind på kalenderen og tryk på .:  KLIK  her  !

 

Kalenderen opdateres hver mandag af driftsgruppen

for Sig.dk bl.a. ud

fra de notater der er/bliver indskrevet i kalenderbogen i

Rød Stue på Birgittegården

Det er kalenderbogen der er gældende

* Sig.dk er til orientering

Venligst skriv telefonnr. ved reservation i kalenderbog

Du kan også sende info om møder til vores mail