Thorstrup Skole

 
Thorstrup Skole
Thorstrupvej 18
6800 Varde
Tlf. 75264115
Fax: 75264166
Web: http://www.thorstrupskole.skoleintra.dk

Filialskoleleder: Henning Rudbeck Olesen

 
 
Klassetrin og spor på skolen
Antal klassetrin på skolen: 7

Antal spor på skolen: 1

Eleverne fortsætter i 7. klasse på Sct. Jacobi skole i Varde

 

Trane Skole & Børneby

 

Fillialskoleder  Hening Rudbech Olesen
Leder af SFO og Sig Juniorklub  Merete Bonnèn
forældrevalgt bestyrelsesmedlem   John Bonde 
                                                                       Mette Fallesne Haltrup
medarbejder repræsentant    Inge Ladekjær
eleveråds repræsentant    Mathilde Egebjerg Fallesen