Sig Varmeværk

Info fra Sig Varmeværk

I har sikkert alle fulgt med i de stigende energipriser de sidste mange måneder. Det er som om det ingen ende vil tage og disse priser har også indflydelse på Sig Varmeværks varmepris.

Sig Varmeværk anvender i dag gas og el som energikilde til at producere varmen med. Ca. 20% af byens årlige varmebehov bliver pt. produceret på gas og ca. 65% bliver produceret på el.

Gasprisen er gennem det foregående år steget fra 1,5 kr/m3 til over 10 kr/m3, i perioden har den været oppe på 14 kr/m3. Disse stigninger på gas har indflydelse på vores varmepris selvom det kun er udgør ca. 20% af varmemængden. Ved årsskiftet hævede vi prisen med ca. 10% for at afbøde lidt for udviklingen på gasprisen.

Indtil nu har vi haft en favorabel fastpris kontrakt på el-forbruget til vores varmepumpe. Denne aftale udløber snart hvorfor den store prisstigning på el nu også påvirker den kommende varmepris for næste år.

El-prisen er gennem det foregående år steget så den på nuværende tidspunkt ligger og svinger mellem 1,75-2,00 kr/kWh for den rene el, før tillæg af energiafgifter og transportbetaling. Tidligere svingede prisen mellem 25-30 øre/kWh. Derved er prisen steget med en faktor 6-8.

For at gøre Sig Varmeværk uafhængig af gassen er der investeret i en el-kedel. Dette nye tiltag kommer i drift efter sommerferien. Med el-kedlen giver det os mulighed for at hente billig varme når el-priserne dykker ned og bliver attraktiv. Lige nu er det usikkert hvor meget billig varme det vil give pga. de høje el-priser. Det er dog meget sandsynligt at varmeprisen fra el-kedlen er billigere end varme produceret på gas.

Alt dette gør at varmeprisen pr. 1/7-2022 stiger til følgende takster:

                                    Nuværende pris                 Pris pr. 1/7 (eksl moms)

 

Den faste betaling:             4000 kr.                              4000 kr.

Den variable pris bliver:      550 kr./MWh                        743 kr./MWh  

 

Derudover varsles allerede nu yderligere en prisstigning gældende pr. 1/10 2022:

                                                                          Pris pr. 1/10 (eksl moms)

Den faste betaling:               4000 kr.                              4000 kr.

Den variable pris bliver:        743 kr./MWh                       984 kr./MWh 

 

De nævnte priser betyder at den årlige pris for et standardhus på 130 m2 stiger fra ca. 17.444 kr til 21.805 pr. 1/7, og til 27.256 kr. pr. 1/10 kr.

Med el-kedlen vil det meste af varmen blive produceret på el. Lige nu viser prognoserne for el-prisen at prisen begynder at falde sidst i 2023 og 2024. Dette betyder at vores varmepriser igen kan komme ned.

Bestyrelsen beklager meget prisstigningen, men med de forhold der er omkring gas og el priser er det nødvendigt. Hvis el-prisen fortsætter med at stige, kan det blive nødvendigt at regulere varmeprisen igen.

 

Med venlig hilsen

Sig Varmeværk

 

Sig Varmeværk a.m.b.a.

Sct. Gertrudsvej 6B, Sig

6800 Varde

Telefon 75 26 43 53

E-mail

CVR nr. 18 69 35 18