Sig Borgerforening

Sig Borgerforening for alle

Vi er en forening der varetager byens interesser og skaber sammenhold for alle aldersgrupper. Vi laver arrangementer som alle kan være med til, fx halloween, foredrag og åben by. Vi sørger for at byen ser flot ud hele året, der bliver sat blomster op, sat julebelysning op og flag op i hovedgaden ved særlige lejligheder. Vi opdaterer byen, med info omkring diverse arrangementer via 4 infoskærme, opsat i byen.

Under Sig Borgerforening har vi en lille gruppe som kalder sig velkomstambassadørerne, de sørger for tilflytter og nye babyer får en god velkomst til byen. Sig borgerforening varetager også en fond, der er stiftet/skænket af en tidligere lokal kromand, til gavn for byens borgere og byen. Hvor der kan søges om støtte til ting der gør gavn for alle i byen. Derudover står vi for en snerydningsordning i byen. Kort sagt Sig Borgerforening favner bredt, om alle i byen og gør en indsats, for at alle hygger sig og nyder at bo i Sig.

Arrangementer

Babybrunch – for alle nyfødte i byen i det sidste år. Afholdes i foråret.

Fastelavn – i hallen ved skolen, for store og små, der er slå katten af tønden for alle og præmier til kattekonger og dronninger. Afholdes i slutning af februar.

Karlsgårdedag – en dag ved Karlsgårde sø hvor vi deltager med bod, kaffe og kage og en god snak med alle afholdes i starten af september.

Halloween – en fest for børn og voksne hvor alle er udklædt også huse rundt i byen, der bliver arrangeret en gåtur, med slut på skolen, hvor der er mad og uhygge. Afholdes sidste fredag i oktober.

Julemandsvækning og optog i byen – i samarbejde med Sig rideskole, julemanden vækkes med sang og råb, med efterfølgende dans og hygge i ridehallen. Afholdes 1. søndag i advent.

Tilflytterbrunch – for alle tilflytter til Thorstrup sogn. Afholdes i efteråret.

Derudover arrangerer vi diverse arrangementer, på forskellige tider af året, foredrag, oktoberfest eller åben by eller hvad vi lige kommer i tanke om.

Borgerforening
Vi gør en indsats for at alle nyder at bo i Sig
Sig Website HIGH Borgerforening Jul

Praktisk information

Kontingent
Kr. 140,- pr. år

Snerydning
Kr. 9,- pr. løbende meter fortov.

Kontingent og snerydning bliver opkrævet en gang årligt i oktober.

Kontaktpersoner

Formand: Jon Mathiasen - Tlf. 51 17 16 11
Næstformand: Henrik Lauridsen - Tlf. 24 42 64 39
Kasserer: Rune Andersen - Tlf. 61 69 73 89
Sekretær/PR: Mark Kjærgaard - Tlf. 30 11 19 13
Bestyrelsesmedlem: Katarina Johnsen - Tlf. 25 21 18 11

Kontakt os

Email: sigborger@outlook.dk

Borgerforening 3
Sig Website HIGH Borgerforening Fastelavn
Vi holder Fastelavn
Sig Website HIGH Borgerforening Uhygge
Sig Website HIGH Borgerforening Ballade
Halloween

Let’s work together

Contact our specialists to find the right solution that creates an impact in your organization.

Call us +45 25 13 35 90 Write an email fogs.sig@gmail.com


– Or you can contact us by using our contact form below

Click here to indicate that you have read and agree to the terms of the Privacy Policy.