Sig Fitness

Om Sig Fitness

Sig Fitness har til mål at skabe et fælles hus, hvor alle aldersgrupper kan træne, for derved at højne sundheden både på det sociale/psykiske plan og det fysiske plan. Vi vil skabe et fælles samlingssted, der gør det attraktivt at bo i Sig, samt være en medvirkende faktor til at skabe øget bosætning.

Vi er et motionstilbud, som supplerer det eksisterende foreningsliv, og som appellerer til borgere, der ikke benytter sig af det øvrige foreningsliv. Her sikrer vi at unge, som ophører med gymnastik, fodbold og badminton i teenageårene, får en alternativ mulighed for at være fysisk aktiv sammen med kammeraterne.
Sig Fitness er også et lokalt tilbud, til byens pensionister der kan træne forbyggende.

Vardevej 39, Sig 6800 Varde

Praktisk information

Indmeldelse kan ske i centeret tirsdage mellem 19.00 og 20.00, eller online via vores hjemmeside - her kan du også forny dit medlemskab online.

Åbningstider:

Centeret er åbent mellem 05.00 – 22.00 alle ugens dage.

Sig Website HIGH Fitness Lokale
Sig Website HIGH Fitness Boksesaek
Sig Website HIGH Fitness Maskiner

Ordensregler og retningslinjer

Medlemskab

Hos Sig Fitness er alle velkomne fra 8. klasse og opefter. Personer under 18 år skal have forældre eller værges underskrift ved indmeldelse.

Kontingent og nøglebrik

Kontingentet er afhængigt af den valgte abonnementstype. Medlemskabet er personligt og adgangskode må ikke benyttes af andre, ligesom det ikke er tilladt at lukke andre medlemmer ind med personlig kode. Dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning uden refusion af indbetalt kontingent.

Opsigelse

Man regnes for udmeldt, når kontingentet ikke er betalt. I tilfælde af f.eks. sygemelding, graviditet, ferie, flytning mm., kan kontingentet ikke refunderes.

Ansvar

Al træning foregår på medlemmets eget ansvar.

Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger

Medlemmets oplysninger bruges ved oprettelse af medlemskabet, og opbevares strengt fortroligt, så længe medlemskabet løber. Derefter slettes disse.

Regler i Fitness centret

 • Alle medlemmer tilbydes en instruktion i brugen af maskinerne af en Sig Fitness-instruktør inden træningen påbegyndes.
 • I forbindelse med træningen skal der benyttes indendørs sko og sportstøj.
 • Omklædning skal ske i centrets omklædningsrum
 • Du er forpligtet til at efterlade udstyr og øvrige faciliteter i samme stand og på samme sted, som da de blev taget i brug. Sæder og greb rengøres med sprit og papir efter brug.
 • Fitnesscentret er røg, snus og alkoholfrit. Der må ikke indtages euforiserende stoffer, kosttilskud eller andre forbudte stoffer før, under og efter træningen. Brug af nævnte midler medfører øjeblikkelig bortvisning, og den betalte kontingent refunderes ikke.
 • Brug af talkum er ikke tilladt.
 • Der må ikke tages billeder under træning. MP3 eller telefon med headsæt til brug for musik må gerne
 • Spædbørn er velkomne, blot de sidder i autostol eller medbringes i lift.
 • Værdigenstande opbevares på eget ansvar.

Doping

Medlemmer af Sig Fitness er forpligtet til at lade sig dopingteste på forlangende af uvildige repræsentanter. Ved en positiv dopingprøve vil medlemmet blive udelukket fra træning hos Sig Fitness i 2 år og indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Nægter et medlem at lade sig dopingteste uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve. Sig Fitness er medlem af Anti-Doping Danmark og følger reglerne herfor.

Mulighed for indflydelse

Husk at du altid har mulighed for at få indflydelse ved at møde op og bruge din stemmeret til den årlige generalforsamling. Du er også meget velkommen til at give din mening til kende og komme med ønsker til nye tiltag i notesbogen eller i postkassen.

Åbningstider

Alle ugens dage kl. 05:30 – 22:00

Ændringer

Alle væsentlige informationer vil blive opslået i Fitnesscentret på facebook og www.sig.dk – Sig Fitness

Kamera overvågning

Der er opsat tv-overvågning i Sig Fitness!! Formålet med tv-overvågning er at forebygge og opklare eventuelle ødelæggelser i centret, samtidig anvendes den til kontrol af, at centeret kun anvendes af medlemmer.

Hvem og hvad overvåges

Overvågning sker med et kamera, der er opsat i gangen mellem hoveddøren og træningscentret.

Beskrivelse af overvågningen

Der er overvågning 24 timer i døgnet. Optagelserne kan ses af to personer fra bestyrelsen. (Optagelserne kan ses live.)

Hvem overvåger, lagrer og behandler billederne fra overvågningen

Bestyrelsen i Sig Fitness har ansvaret.

Gemmes optagelserne fra tv-overvågningen

Optagelserne fra TV-overvågningen gemmes i max. 14 dage, hvorefter de slettes.

Sikker opbevaring

Optagelserne lagres på en ekstern harddisk, hvortil der kræves adgangskode. Den eksterne harddisk opbevares i et aflåst skab og det er ikke muligt at komme i kontakt med harddisken fra ekstern pc’er.

Retningsliner for brug af optagelserne

Optagelserne fra tv-overvågningen bliver kun brugt såfremt der er sket ødelæggelser i centret, tegn på indbrud, forsvundet udstyr eller såfremt vi har mistanke om, at der er nogle der træner i centret uden at være medlem. Billedeoptagelserne fra tv-overvågning i kriminalitetsforbyggende øjeblik må kun videregives, hvis:

 • Personen på optagelsen har givet sit udtrykkelige samtykke
 • Videregivelse følger af lov eller
 • Videregivelse sker til politi i kriminalitetsopklarende øjemed

Let’s work together

Contact our specialists to find the right solution that creates an impact in your organization.

Call us +45 25 13 35 90 Write an email fogs.sig@gmail.com


– Or you can contact us by using our contact form below

Click here to indicate that you have read and agree to the terms of the Privacy Policy.