Sig Vækst

Om Sig Vækst

Foreningen Sig Vækst har til formål at fremme de lokale interesser og initiativer, der bidrager til at styrke den samlede byudvikling og turistindsats i Sig-Thorstrup. Sig Vækst arbejder således for at udvikle Sig-Thorstrup til gavn for fritids- og foreningsliv, kultur, bosætning, natur, erhverv og turisme. Sig Vækst er desuden ansvarlig for udmøntningen af den til enhver tid gældende udviklingsplan

Projekter søsat, implementeret og udført af frivillige arbejdsgrupper

 

Sig'Naturpark
Sig Vækst står for drift og vedligehold af parken, sammen med en masse fantastiske frivillige kræfter. Se mere om parken her.

Seniorboliger

Perleprojekt

Sig Website HIGH Sig Vækst Terrasse
De nye seniorboliger
Sig Vækst (1)

Igangværende projekter

Sig Sikker og Smuk 
Læs mere omkring dette projekt i helhedsplanen herunder.

Boliger for alle

En samlet børneby (Trane Skole Og Børneby)

 

Alle disse projekter og denne udvikling af vores by kan kun lade sig gøre ved fælles hjælp, frivillige kræfter, lokale og nationale sponsorer, en fænomenal fundraising gruppe og dit kontingent og engagement i lokalområdet.

Vi har brug for din hjælp

Kontingent

Sig Vækst har brug for dit bidrag. For 365 kr. pr. år har vi skabt udvikling i lokalområdet for hele 33 mio kr. - og det er vi sindssygt stolte af.


Hjælp os med at fortsætte denne vækst og indbetal din kontingent eller bidrag på:
• MobilePay på 54581 (oplys navn og adresse)
• Bank overførsel til reg. 6237 kontonr. 0012644825


Husstande med to eller flere personer over 18 år:
365 kr. årligt

Husstande med én person over 18 år:
200 kr. årligt

Sig Website HIGH Generelt Sommer

Kontaktperson

Formand: Sarah Gissel Nicolaisen - sigvaekst@gmail.com - Tlf. 30 91 41 01

Følg med

Facebook: Sig Vækst

Musik Con 2
Sig Website HIGH Sig Naturpark Kunst

Let’s work together

Contact our specialists to find the right solution that creates an impact in your organization.

Call us +45 25 13 35 90 Write an email fogs.sig@gmail.com


– Or you can contact us by using our contact form below

Click here to indicate that you have read and agree to the terms of the Privacy Policy.