Trane Skole og Børneby Afd. Thorstrup

Thorstrup Skole er én af Trane Skole & Børnebys mindre skoler, med elever fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Skolen er beliggende i et naturskønt område mellem Sig by og Thorstrup. Skolen har Varde Å og Nørholm Hede liggende indenfor ”gåafstand” til skolen, hvilket giver mulighed for at bruge naturen som et alternativt læringsrum.

På Thorstrup skole er fagligheden meget høj, hvilket bliver afspejlet med gode resultater i de nationale tests. Skolen lægger ligeledes også en høj værdi i elevernes trivsel, som synliggøres i trivselsmålingerne. På Thorstrup skole arbejder både skole og hjem for at gøre det bedste for alle børnene.

En kreativ skole

Thorstrup Skole har i flere år haft et samarbejde med Musik & Billedskolen Varde, hvor der gives plads til, at eleverne kan dyrke interessen for musik dels i den skemalagte musikundervisning, men også som individuel musikundervisning i løbet af skoledagen. I den forbindelse er eleverne på Thorstrup Skole er udpeget til at være en del af et større kreativt projekt, støttet af Kulturministeriet. Projektet handler om at få eleverne til at udtrykke og udfolde sig mere med musikken.

I april 2022 blev fire Kreative Containere indviet på skolen. De fire containere er indrettet som øvelokaler. Normalt er faglokalerne for de kreative fag låst af, så børnene kun møder det kreative, når det står på skoleskemaet. Det er der blevet ændret ved på Thorstrup Skole med de Kreative Containere. Her kan eleverne spille og synge sig ind i det kreative – det sker blandt andet i frikvartererne og i SFO, som et alternativ til boldlege mm. Hermed er muligheden for at udvikle de musikalske evner blevet endnu større med de fire Kreative Containere.

Musik Con 2
Sig Website HIGH Trane Skole Og Børneby Legeplads

Praktisk information

Skolens adresse er Thorstrupvej 18, 6800 Varde.

Thorstrup skole har også SFO-en Tranebo for de 6-9 årige samt et juniorklubtilbud for de 10-13 årige. 


Kontaktpersoner

Afdelingsleder: Jesper Debel Pedersen
Tlf.: 50 50 30 32
jpej@varde.dk 

Fællesbestyrelsesmedlem: Mia Linda Kjærgaard
Tlf.: 40 53 49 03
mialinda8@gmail.com 

Fællesbestyrelsesmedlem: Julie Karlsen
Tlf.: 60 37 74 37
3036848@ucsyd.dk 

Sig Website HIGH Trane Skole Og Børneby Leg
Sig Website HIGH Trane Skole Og Børneby Tur
Sig Website HIGH Trane Skole Og Børneby Aktivitet
Sig Website HIGH Trane Skole Og Børneby Rum

Let’s work together

Contact our specialists to find the right solution that creates an impact in your organization.

Call us +45 25 13 35 90 Write an email fogs.sig@gmail.com


– Or you can contact us by using our contact form below

Click here to indicate that you have read and agree to the terms of the Privacy Policy.