Thorstrup Menighedsråd


Om menighedsrådet

Det er Menighedsrådets opgave at forestå driften af Thorstrup Kirke. Dette gælder alle praktiske opgaver omkring bygninger, kirkegård og personaleforhold samt diverse kulturelle aktiviteter i løbet af kirkeåret.

Menighedsrådets medlemmer

Formand: Merethe Andreasen

Kirkeværge: Erik Skaarup

Næstformand: Kjerstine Kristensen

Kasserer: Mette Christensen

Sekretær: Linda Sørensen

Kontaktperson: Jytte Larsen

Sognepræst: Finn Pedersen

Nyhedsbrev

Her kan du læse, hvad der sker i Thorstrup Kirke og i menighedsrådet, samt se kommende arrangementer. Invitationer til arrangementerne finder du i kalenderen.

Sig Website HIGH Menighedsrådet Paaske

Året i kirken

Ud over de normale gudstjenester, der ligger søndag formiddage kl. 9.00 el. 10.30, tilstræber menighedsrådet at arrangere koncerter i kirken, specialgudstjenester og sammenkomster i præstegården i passende omfang. I forbindelse med kirkens høstgudstjeneste i september måned afholdes menighedsmøde i præstegården, hvor der orienteres om menighedsrådets arbejde, og sognets indbyggere kan komme med kommentarer og forslag til rådets arbejde.

Kirken i lokalområdet

Menighedsrådet meddeler sig til sognet gennem en fast klumme i Sognebladet, hvor datoer for menighedsrådsmøder offentliggøres og væsentlige programpunkter omtales. Her bliver også praktiske oplysninger og evt. henstillinger til kirkens brugere fremført.

Sig Website HIGH Menighedsrådet Ovl

Let’s work together

Contact our specialists to find the right solution that creates an impact in your organization.

Call us +45 25 13 35 90 Write an email fogs.sig@gmail.com


– Or you can contact us by using our contact form below

Click here to indicate that you have read and agree to the terms of the Privacy Policy.