Thorstrup Sognearkiv

Om arkivet

Thorstrup Sognearkiv er en selvejende institution. Dens hjemsted er Thorstrup sogn, Varde Kommune. Arkivets formål er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier, billeder, film og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke kommunal og ikke statslig interesse med tilknytning til Thorstrup sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet og interessen for Thorstrup Sogns historie.

Thorstrup Sognearkiv er organiseret under Arkivsamvirket i Varde Kommune, og deltager i møder, kurser, fællesregistreringer og andet arrangement af dette.

1. sal på Birgittegården, Falkevej 4, Sig 6800 Varde

Thorstrup Elværk 1912
Thorstrup Elværk, 1912

Åbningstider

 
Tirsdag og fredag fra 9:30 til 12:00.

Sidste tirsdag i måneden fra 17:00 til 19:00.

www.arkiv.dk kan du altid søge på Thorstrup Sognearkiv og se vores arkivalier på de forskellige arkivfonde.

Kontaktperson

Arkivleder: Hans Jørgen Gammelgård - Tlf. 23 95 62 14

Udvalg

Thorstrup Sognearkiv forestås af et udvalg på fem personer. Udvalget er et selvsupplerende udvalg under Sig Borgerforening på hvis generalforsamling, styrelsen aflægger beretning og regnskab.
Sognearkivets udvalg:

Birte Nielsen
Anna - Grethe Lyngsø
Kirsten Jessen
Svenning Olesen
Hans Jørgen Gammelgård


Thorstrup Kirke 1950
Thorstrup kirke, 1950
Thorstrup Andelskasse 2004
Thorstrup Andelskasse, 2004
Luftfoto Tastrup 1960
Luftfoto Tastrup, 1960
Thorstrup Degnebolig 1950
Thorstrup Degnebolig, 1950
Thorstrup Skole 1995
Thorstrup Skole, 1995

Let’s work together

Contact our specialists to find the right solution that creates an impact in your organization.

Call us +45 25 13 35 90 Write an email fogs.sig@gmail.com


– Or you can contact us by using our contact form below

Click here to indicate that you have read and agree to the terms of the Privacy Policy.