HHST Udviklingsråd

Om rådet

Udviklingsrådet, HHST, dækker lokalområderne Hodde, Horne, Sig og Tistrup. Her er vi samlet som repræsentanter fra alle områderne. Udviklingsrådene skal være bindeled mellem borgere, erhvervsliv, foreninger og Varde Kommune.

Der er nedsat 9 udviklingsråd i Varde Kommune. Et samarbejde med alle aktører i lokalområdet skal medvirke til at videreudvikle og fastholde et attraktivt lokalområde. Udviklingsrådet er tænkt som et bindeled og høringsansvarlige fra lokalområdet til kommunen. En hovedopgave for udviklingsrådet er derfor at støtte op om det samarbejde der foregår i lokalmiljøet og skabe et overblik over indsatser mellem borgere, erhvervsliv, foreninger og kommune.

Vores fornemmeste opgave er derfor, at sørge for opbakning fra alle parter i forbindelse med nye projekter– på den måde sikrer vi optimale rammer for lokalsamfundenes udvikling. En koordineret indsats forhindrer naturligvis ikke borgere, erhvervsliv eller foreninger i at iværksætte gode ideer på eget initiativ. Blot er det vigtigt at vi holder hinanden orienteret for at sikre enighed om retningen. Du er altid velkommen til at kontakte rådets medlemmer ved spørgsmål, kommentarer eller nye indsatser, som du mener vi skal arbejde med i dit lokalområde. Vi har løbende forskellige projekter vi støtter, koordinerer og bidrager økonomisk til. Tag gerne fat i os, hvis I vil kende til de aktuelle

Praktisk information

Vi støtter gerne projekter i de respektive lokalsamfund med et økonomisk bidrag. Dette kan være til forplejning af frivillige, opstart af ny hjemmeside eller anden økonomisk håndsrækning. Send os en mail og en beskrivelse af projektet, så vil vi tage det op til næstkommende bestyrelsesmøde.


Derudover er vi bindeleddet til Varde Kommune, både ift. praktisk støtte som fondssøgning eller tilladelser, men også i forbindelse med høringssvar. Kontakt os endelig, hvis vi kan bidrage til jeres projekt ved tage kontakt til kommunen.

Sig Website HIGH Generelt Vinter
Vi dækker lokalområderne Hodde, Horne, Sig og Tistrup
Sig Website HIGH Sig Vækst Bed

Kontakt

Formand HHST udviklingsråd:
Anton Peder Nørgård Nielsen
Ølgodvej 89
6800 Varde
 
Tlf.: 21 79 79 78
antonpedernielsen@outlook.com

Bestyrelsesmedlemmer valgt i Sig:
Tove Holm Andersen
Tlf.: 29449490

John Bonde
Tlf.: 60564086

 

Let’s work together

Contact our specialists to find the right solution that creates an impact in your organization.

Call us +45 25 13 35 90 Write an email fogs.sig@gmail.com


– Or you can contact us by using our contact form below

Click here to indicate that you have read and agree to the terms of the Privacy Policy.